PROFI Haftmörtel 0,6 mm

Kontaktný mostík na hladké betóny, použiteľný tiež ako finálna štuková omietka

Kat.č. Balenie
2850 vrece vrece (30 kg)

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na strop Použitie na stenu Spracovanie: ručné Icon_mineralisch.png Premostenie trhlín Vhodný pod obklady


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Spojovacia vrstva medzi omietkami a problematickými podkladmi. Taktiež ako štuk s filcovaným povrchom na tieto podklady a na ETICS. S vloženou tkaninou vhodný pre vystuženie rizikových miest v podklade.

Vlastnosti

Extrémne vysoká priľnavosť k podkladu, dobrá paropriepustnosť, vnútorné a vonkajšie použitie.

Spotreba materiálu cca 5 kg/m²/3 mm
Hrúbka vrstvy min. 3 mm
Spotreba vody cca 8 litrov čistej vody/vrece
Pevnosť v tlaku > 6 N/mm²
Pevnosť v ťahu pri ohybe > 2 N/mm²
Objemová hmotnosť v suchom stave cca 1500 kg/m³
Faktor difúzneho odporu μ cca 20
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,61 W/(m·K)