PROFI MUP-L Leichtgrundputz

Ľahčená vápennocementová jadrová omietka pre strojové aj ručné spracovanie so zlepšenými tepelnoizolačnými vlastnosťami

Kat.č. Balenie
1400 vrece vrece (40 kg)
1410 silo silo

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na strop Použitie na stenu Spracovanie: strojové Icon_mineralisch.png Zvýšená flexibilita


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Pre všetky bežné typy muriva, ideálne na fasádu na vysoko tepelnoizolačné podklady, napr. tehly typu THERM. Je možné použiť aj v interiéri. Pri strojovej aplikácii na fasádu z keramických THERM blokov nie je potrebné používať kotviaci postrek.

Vlastnosti

Veľmi jednoducho spracovateľná, zvýšený tepelný odpor, odolnosť proti náhlym teplotným zmenám, eliminuje vznik trhlín, nízka spotreba.

Spotreba materiálu cca 12,5 kg/m²/cm
Hrúbka vrstvy vnútorná stena: min. 15 mm
Hrúbka vrstvy vnútorný strop: min. 10 mm
Hrúbka vrstvy vonkajšia stena: min. 20 mm
Hrúbka vrstvy vonkajší strop: min. 15 mm
Spotreba vody cca 10 litrov čistej vody/vrece
Pevnosť v tlaku > 2,5 N/mm²
Pevnosť v ťahu pri ohybe > 1 N/mm²
Objemová hmotnosť v suchom stave cca 1300 kg/m³
Faktor difúzneho odporu μ cca 15
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ cca 0,45 W/(m·K)