PROFI HS2K Multiflex

Flexibilná dvojzložková hmota na hydroizoláciu stavieb vo vonkajšom aj vnútornom prostredí

Kat.č. Balenie
6058 vedro sada (8 kg)
6057 vedro sada (16 kg)

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na podlahy Použitie na stenu Odolný proti cyklickému rozmrazovaniu a rozmrazovacím soliam Vodoodolný Zvýšená flexibilita Vhodný pod obklady


Technický list
Karta bezpecnostných údajov

Popis

Oblasť použitia

Je určená na izoláciu spodných stavieb, kúpeľní, balkónov, terás, bazénov, nádrží a ďalších konštrukcií proti tlakovej i oplachovej vode. Vhodnými podkladmi sú bežné omietky, betón, sadrokartón, rovné murivo a pod. Hmotu je nutné chrániť následnou povrchovou úpravou. Nie je určená pre pojazdné podlahy namáhané šmykovým zaťažením.

Vlastnosti

Jednoduchá aplikovateľnosť, vodotesnosť, mrazuvzdornosť, schopnosť premostenia trhlín, odolnosť proti kontaktu s chlórovanou vodou.

Doba schnutia (+22 až +24 °C, 50–60 % relatívna vlhkosť vzduchu) cca 6–8 hodín medzi stierkovými vrstvami
Doba schnutia (+22 až +24 °C, 50–60 % relatívna vlhkosť vzduchu) cca 4–6 hodín medzi vrstvami náteru
Doba schnutia (+22 až +24 °C, 50–60 % relatívna vlhkosť vzduchu) min. 12 hodín – posledná vrstva
Doba spracovateľnosti (+20 °C) cca 30 minút
Hrúbka vrstvy min. 1,5 mm
Hrúbka vrstvy dodatok min. 2 mm (2 vrstvy stierky) – beztlaková voda exteriér
Hrúbka vrstvy dodatok min. 1,5 mm (2 vrstvy náteru) – beztlaková voda interiér
Hrúbka vrstvy dodatok min. 3 mm (3 vrstvy stierky) – tlaková voda 15 m vodného stĺpca
Pochôdznosť (+20 °C) cca po 12 hodinách
Pomer miešania pre náterovú konzistenciu – 1/10 dielu zložky B, napr. 3 diely zložky A:1 diel zložky B:0,1 dielu vody
Pomer miešania 3 diely zložky A:1 diel zložky B
Schopnosť premostenia trhlín ≥ 0,75 mm (+20 °C/-5 °C)
Spotreba materiálu cca 1,5 kg/m²/mm
Ťahová prídržnosť ≥ 0,5 N/mm² začiatočná
Ťahová prídržnosť ≥ 0,5 N/mm² po kontakte s vodou
Ťahová prídržnosť ≥ 0,5 N/mm² po kontakte s vápennou vodou
Ťahová prídržnosť ≥ 0,5 N/mm² po kontakte s chlórovanou vodou
Ťahová prídržnosť ≥ 0,5 N/mm² po tepelnom starnutí
Ťahová prídržnosť ≥ 0,5 N/mm² po cykloch zmrazovania–rozmrazovania
Vodotesnosť – priesak tlakovou vodou (150 kPa) žiadny priesak