PROFI Premium FLEX Kleber C2TES1

Flexibilné cementové lepidlo na lepenie obkladov a dlažieb vo vnútornom aj vonkajšom prostredí

Kat.č. Balenie
6010 vrece vrece (25 kg)
6009 vedro vedro (5 kg)

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na podlahy Použitie na stenu Spracovanie: ručné Vhodný pod obklady Vhodný pre podlahové vykurovanie Odolný proti cyklickému rozmrazovaniu a rozmrazovacím soliam
Logo_Naesseschutz_4Sprachen_NEU_4C.png Logo_Naesseschutz_4Sprachen_NEU_pantone.png Skúšané podľa C2TE S1


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Na lepenie všetkých typov nasiakavých a spekaných obkladov a dlažieb pri náročných aplikáciách na terasách, balkónoch, schodiskách, bazénoch, na podlahových vykurovaniach, dlažbách namáhaných šmykom apod.

Vlastnosti

Trieda C2TES1, deformovateľnosť, mrazuvzdornosť, odolnosť proti zvýšenej mechanickej a teplotnej záťaži, znížený sklz, predĺžená doba zavädnutia.

Hrúbka vrstvy max. 5 mm (pri zhutnenom maltovom lôžku)
Otvorený čas (+20 °C) cca 30 minúta/minúty
Otvorený čas-prídržnosť po t≥30 min. ≥ 0,5 N/mm²
Pevnosť spoja– začiatočná prídržnosť – ťahom ≥ 1 N/mm²
Plastické lepidlo – priečna deformácia ≥ 2,5 mm / < 5 mm
Sklz ≤ 0,5 mm
Spárovanie/pochôdznosť (+20 °C) cca po 24 hodinách (resp. stvrdnutie malty)
Spotreba materiálu cca 3-4 kg/m² v závislosti na zubovej špachtli
Spotreba vody cca 6,6–7,2 litrov čistej vody/vrece
Trieda reakcie na oheň A1 (podľa EN 13501-1)
Trvalá odolnosť spoja – vysoká prídržnosť – ťahom po cykloch zmrazovania-rozmrazovania ≥ 1 N/mm²
Trvalá odolnosť spoja – vysoká prídržnosť – ťahom po ponorení do vody ≥ 1 N/mm²
Trvalá odolnosť spoja – vysoká prídržnosť – ťahom po uložení pri vyššej teplote ≥ 1 N/mm²
Zaťažiteľný pri podlahovom vykurovaní po cca 21 dňoch