PROFI Porotmel

Vápennocementová zmes na lepenie pórobetónu

Kat.č. Balenie
3780 vrece vrece (25 kg)

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na stenu Spracovanie: ručné Vysoko zaťažiteľný


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Na tenkovrstvové lepenie presných pórobetónových tvárnic a dielcov a na lepenie murovacích prvkov z ďalších ľahčených materiálov.

Vlastnosti

Dobrá spracovateľnosť a prídržnosť.

Spotreba materiálu podľa spracovávaného muriva
Výdatnosť 1 vrece = cca 16 l mokrej malty
Hrúbka vrstvy min. 1 mm
Hrúbka vrstvy max. 5 mm
Spotreba vody cca 6–7 litrov čistej vody/vrece
Pevnosť v tlaku > 5 N/mm²
Pevnosť v ťahu pri ohybe > 1,5 N/mm²