PROFI Dur 4 mm

Vápennocementová murovacia malta s pevnosťou v tlaku 5/10 N/mm²

Kat.č. Balenie
1570 vrece PROFI Dur 50 (5 N/mm²) vrece (40 kg)
1550 silo PROFI Dur 50 (5 N/mm²) silo
1620 vrece PROFI Dur 100 (10 N/mm²) vrece (40 kg)
1600 silo PROFI Dur 100 (10 N/mm²) silo

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na stenu Spracovanie: ručné Vysoko zaťažiteľný


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Murovanie všetkých bežných pálených murovacích materiálov a tepelnoizolačných blokov. Na obvodové, nosné aj výplňové murivo.

Vlastnosti

Dobrá spracovateľnosť.

Spotreba materiálu cca 150–200 kg/m³ muriva
Výdatnosť 1570: 1 vrece = cca 24 l mokrej malty
Výdatnosť 1550: 1 t = cca 600 l mokrej malty
Výdatnosť 1620: 1 vrece = cca 24 l mokrej malty
Výdatnosť 1600: 1 t = cca 600 l mokrej malty
Hrúbka vrstvy cca 12 mm hrúbka ložnej škáry
Spotreba vody cca 5 litrov čistej vody/vrece
Pevnosť v tlaku DUR 50 cca 5 N/mm² (trieda M5)
Pevnosť v tlaku DUR 100 cca 10 N/mm² (trieda M10)
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 1,11 W/(m·K)