PROFI Baukleber

Univerzálne cementové stavebné lepidlo a stierkovacia hmota pre vnútorné použitie

Kat.č. Balenie
3781 vrece vrece (25 kg)

Vnútorné použitie Použitie na stenu Spracovanie: ručné Vysoko zaťažiteľný


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Na stierkovanie pórobetónu a omietok, bandážovanie prechodov materiálov pred omietaním. Na tenkovrstvové lepenie presných tvárnic z pórobetónu a ďalších materiálov, napr. keramického muriva a na lepenie nasiakavých keramických obkladov a dlažieb.

Vlastnosti

Dobrá prídržnosť k podkladu, vyhovuje požiadavkám ako lepidlo triedy C1T.

Spotreba materiálu cca 1,6 kg/m²/mm
Spotreba vody cca 6,5–7 litrov čistej vody/vrece
Pevnosť v tlaku 3,5–7,5 N/mm² (CS III)
Pevnosť v ťahu pri ohybe > 2,5 N/mm²
Objemová hmotnosť v suchom stave cca 1500 kg/m²
Faktor difúzneho odporu μ cca 15
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ W/(m·K)
Kapilárna nasiakavosť Wc0
Prídržnosť k pórobetónu a keramickým murovacím tvárniciam > 0,5 N/mm²