PROFI Trockenspritzbeton SP GK4

Striekaný betón na nanášanie metódou suchého striekania

Kat.č. Balenie
2224 vrece vrece (40 kg)

Vonkajšie použitie Spracovanie: strojové Rýchle vytvrdenie Icon_mineralisch.png Mrazuvzdorný Vysoko zaťažiteľný


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie distributora

Popis

Oblasť použitia

Na spevňovanie klenieb, chodieb, tunelov a nosných stien metódou suchého striekania (materiál sa mieša s vodou až v striekacej hubici). Vnútorné aj vonkajšie použitie.

Vlastnosti

Mrazuvzdornosť, pevnosť v tlaku min. 40 N/mm², vysoká priľnavosť k podkladu, veľmi rýchly nárast pevnosti, nízky spad, odolnosť vo vlhkom prostredí.

Zrnitosť ≤ 4 mm
Spotreba materiálu cca 22 kg/m²/cm bez spadu
Výdatnosť cca 2,2 kg/m²/mm
Hrúbka vrstvy ≥ 1,6 cm
Pevnosť v tlaku > 40 N/mm² po 28 dňoch
Ťahová prídržnosť > 1,5 N/mm²
Sypná hmotnosť cca 1650 kg/m³
E-Modul cca 30000 N/mm²
Trieda expozície XF3 – vysoké nasýtenie vodou bez rozmrazovacieho prostriedku