PROFI Trassrandsteinfuge

Odolná škárovacia hmota s obsahom trasu

Kat.č. Balenie
2452 vrece vrece (25 kg)

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Spracovanie: ručné Icon_mineralisch.png Priepustný pre vodu Odolný proti cyklickému rozmrazovaniu a rozmrazovacím soliam Vysoko zaťažiteľný Vhodný na kameň


Technický list
Karta bezpecnostných údajov

Popis

Oblasť použitia

Na škárovanie obrubníkov, dlažobných kameňov a soklových lemov.

Vlastnosti

Trvanlivá špeciálna škárovacia hmota, odolná mrazu a posypovej soli, s nízkym zmrštením a veľmi vysokou priľnavosťou.

Spotreba materiálu cca 2 kg/l objemu škáry
Trieda pevnosti DC 25/30
Označenie podľa ÖBV – smernice Trockenbeton DC25/30 / XF2 / XW2 / GK2
Hrúbka vrstvy min. 5–30 mm
Spotreba vody cca 3,5–4 litrov čistej vody/vrece
Objemová hmotnosť v suchom stave cca 2.000 kg/m³