PROFI Trassfugenmörtel

Škárovacia malta s obsahom trasu

Kat.č. Balenie
2428 vrece vrece (25 kg)

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Spracovanie: ručné Icon_mineralisch.png Priepustný pre vodu Odolný proti cyklickému rozmrazovaniu a rozmrazovacím soliam Vysoko zaťažiteľný Vhodný na kameň


Technický list
Karta bezpecnostných údajov

Popis

Oblasť použitia

Na škárovanie betónových alebo kamenných dosiek, napr. na nájazdoch, chodníkoch, terasách apod. Pre šírku škáry 5-30 mm. Použitie vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Ručné spracovanie.

Vlastnosti

Odolná proti mrazu a posypovým soliam, zabraňuje tvorbe výkvetov, rýchly nábeh pevnosti.

Hrúbka vrstvy
Konzistencia pri spracovaní rozliv 35 až 38 cm (merná nádoba 1,3 l)
Konzistencia pri spracovaní tekutý F52 – F66 podľa ON B 4710-1
Objemová hmotnosť v suchom stave 2429: cca 1.950 kg/m³
Objemová hmotnosť v suchom stave 2428: cca 2.100 kg/m³
Odolnost proti zmrazovaniu-rozmrazovaniu XF2/XF4 podľa ONR 23303
Šírka škáry 2429: Fugenmörtel 0,6 mm: min. 3 mm / max. 10 mm
Šírka škáry 2428: Fugenmörtel 2 mm: min. 5 mm / max. 30 mm
Spotreba materiálu cca 1–3 kg/m²/cm v závislosti od aplikácie
Spotreba materiálu dodatok cca 1 kg/m²/cm (dosky)
Spotreba materiálu dodatok cca 2 kg/litr objemu
Spotreba materiálu dodatok cca 3 kg/m²/cm (dlažba)
Spotreba vody 2429: cca 5,2–5,8 l/vrece, Spotreba vody na škárovanie: cca 4,2–4,8 l/vrece
Spotreba vody 2428: cca 3,5–4 l/vrece, Spotreba vody na škárova: cca 2,5–2,8 l/vrece
Trieda pevnosti C25/30
Zrnitosť