PROFI Trassfugenmörtel

Škárovacia malta s obsahom trasu

Kat.č. Balenie
2428 vrece vrece (25 kg)

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Spracovanie: ručné Icon_mineralisch.png Odolný proti cyklickému rozmrazovaniu a rozmrazovacím soliam Vysoko zaťažiteľný Vhodný na kameň


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie distributora

Popis

Oblasť použitia

Na škárovanie betónových alebo kamenných dosiek, napr. na nájazdoch, chodníkoch, terasách apod. Pre šírku škáry 5-30 mm. Použitie vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.

Vlastnosti

Odolná proti mrazu a posypovým soliam, zabraňuje tvorbe výkvetov, rýchly nábeh pevnosti, ručné spracovanie.

Zrnitosť ≤ 2 mm
Spotreba materiálu cca 1–3 kg/m²/cm v závislosti od aplikácie
Spotreba materiálu – podrobnosti cca 1 kg/m²/cm (dosky)
Spotreba materiálu – podrobnosti cca 2 kg/litr objemu
Spotreba materiálu – podrobnosti cca 3 kg/m²/cm (kamene)
Trieda pevnosti C25/30
Hrúbka vrstvy šírka škáry min. 5 mm (zrnitosť 2 mm) alebo 3 mm (zrnitosť 0,6 mm)
Spotreba vody 2429: cca 3,5,2–45,8 l/vrece, spotreba vody na škárovanie: cca 4,2–4,8 l/vrece
Spotreba vody 2428: cca 3,5–4 l/vrece, spotreba vody na škárovanie: cca 2,5–2,8 l/vrece
Objemová hmotnosť v suchom stave 2429: cca 1950 kg/m³
Objemová hmotnosť v suchom stave 2428: cca 2100 kg/m³
Odolnost proti zmrazovaniu – rozmrazovaniu XF2/XF4
Konzistencia pri spracovaní
Konzistencia pri spracovaní rozliv 35 až 38 cm (merná nádoba 1,3 l)
Šírka škáry 2428: min. 5 mm / max. 30 mm
Šírka škáry 2429: min. 3 mm / max. 10 mm