PROFI Trassfugenmörtel

Škárovacia malta s obsahom trasu

Kat.č. Balenie
2428 vrece vrece (25 kg)

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Spracovanie: ručné Icon_mineralisch.png Odolný proti cyklickému rozmrazovaniu a rozmrazovacím soliam Vysoko zaťažiteľný Vhodný na kameň


Technický list
Karta bezpecnostných údajov

Popis

Oblasť použitia

Na škárovanie betónových alebo kamenných dosiek, napr. na nájazdoch, chodníkoch, terasách apod. Pre šírku škáry 5-30 mm. Použitie vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.

Vlastnosti

Odolná proti mrazu a posypovým soliam, zabraňuje tvorbe výkvetov, rýchly nábeh pevnosti, ručné spracovanie.

Hrúbka vrstvy šírka škáry min. 5 mm (zrnitosť 2 mm) alebo 3 mm (zrnitosť 0,6 mm)
Konzistencia pri spracovaní rozliv 35 až 38 cm (merná nádoba 1,3 l)
Konzistencia pri spracovaní
Objemová hmotnosť v suchom stave 2429: cca 1950 kg/m³
Objemová hmotnosť v suchom stave 2428: cca 2100 kg/m³
Odolnost proti zmrazovaniu – rozmrazovaniu XF2/XF4
Šírka škáry 2429: min. 3 mm / max. 10 mm
Šírka škáry 2428: min. 5 mm / max. 30 mm
Spotreba materiálu cca 1–3 kg/m²/cm v závislosti od aplikácie
Spotreba materiálu – podrobnosti cca 1 kg/m²/cm (dosky)
Spotreba materiálu – podrobnosti cca 2 kg/litr objemu
Spotreba materiálu – podrobnosti cca 3 kg/m²/cm (kamene)
Spotreba vody 2429: cca 3,5,2–45,8 l/vrece, spotreba vody na škárova: cca 4,2–4,8 l/vrece
Spotreba vody 2428: cca 3,5–4 l/vrece, spotreba vody na škárova: cca 2,5–2,8 l/vrece
Trieda pevnosti C25/30
Zrnitosť ≤ 2 mm