PROFI Schnellbeton SB 30

Rýchlotuhnúci betón na kotvenie stavebných prvkov

Kat.č. Balenie
6098 vrece vrece (25 kg)

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na podlahy Spracovanie: ručné Vysoko zaťažiteľný Rýchle vytvrdenie Mrazuvzdorný
Logo_Naesseschutz_4Sprachen_NEU_4C.png Logo_Naesseschutz_4Sprachen_NEU_pantone.png


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Na rýchle osadenie stĺpikov, obrubníkov, pätiek konštrukcií, dopravných značiek, kanalizačných poklopov a vpustí, k drobným opravám betónových konštrukcií. Nejedná sa o konštrukčný betón. Pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Vlastnosti

Kotviaca schopnosť už 30 minút po rozmiešaní, rýchly nárast pevnosti (15 N/mm² za 24 hod.), výsledná pevnosť 30 N/mm², mrazuvzdorný, odolný voči agresívnemu prostrediu.

Objemová hmotnosť v suchom stave cca 2000–2200 kg/m³
Pevnosť v ťahu pri ohybe po 28 dňoch > 5 N/mm²
Pevnosť v tlaku po 1 hodine > 2 N/mm²
Pevnosť v tlaku po 24 hodinách > 15 N/mm²
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch > 30 N/mm²
Spotreba materiálu cca 20 kg/m²/cm
Spotreba vody cca 2,7–3,3 litrov čistej vody/vrece
Zrnitosť 0–4 mm