PROFI Schnellbeton SB 30

Rýchlotuhnúci betón na kotvenie stavebných prvkov

Kat.č. Balenie
6098 vrece vrece (25 kg)

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na podlahy Spracovanie: ručné Vysoko zaťažiteľný Rýchle vytvrdenie Mrazuvzdorný
Logo_Naesseschutz_4Sprachen_NEU_4C.png


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Vyhlásenie o zhode

Popis

Oblasť použitia

Na rýchle osadenie stĺpikov, obrubníkov, pätiek konštrukcií, dopravných značiek, kanalizačných poklopov a vpustí, k drobným opravám betónových konštrukcií. Nejedná sa o konštrukčný betón. Pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Vlastnosti

Kotviaca schopnosť už 15 minút po rozmiešaní, rýchly nárast pevnosti (15 N/mm² za 24 hod.), výsledná pevnosť 30 N/mm², mrazuvzdorný, odolný voči agresívnemu prostrediu.

Zrnitosť ≤ 4 mm
Spotreba materiálu cca 20 kg/m²/cm
Spotreba vody cca 2,7–3,3 litrov čistej vody/vrece
Pevnosť v tlaku > 2 N/mm² po 1 hodine
Pevnosť v tlaku > 15 N/mm² po 24 hodinách
Pevnosť v tlaku > 30 N/mm² po 28 dňoch
Pevnosť v ťahu pri ohybe > 5 N/mm² po 28 dňoch
Objemová hmotnosť v suchom stave cca 2000–2200 kg/m³