PROFI Drainbeton

Drenážny betón s vysokou priepustnosťou pre vodu

Kat.č. Balenie
2272 vrece vrece (40 kg)

Vonkajšie použitie Spracovanie: ručné Icon_mineralisch.png Priepustný pre vodu Mrazuvzdorný Vysoko zaťažiteľný Vhodný na kameň


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Ako podkladový betón pred kladením dlažbových prvkov na chodníkoch a komunikáciách. Na výplň základov nosných stien, bazénov a prvkov záhradnej architektúry. Vnútorné a vonkajšie použitie.

Vlastnosti

Dobrá priepustnosť pre vodu, bráni zamokreniu konštrukcie, zamedzuje sadaniu a pohybom v dôsledku mrazu, ručné a strojové spracovanie.

Hrúbka vrstvy min. 6 cm
Konzistencia pri spracovaní C1
Objemová hmotnosť v suchom stave cca 1800–1950 kg/m³
Spotreba materiálu cca 18–20 kg/m²/cm
Spotreba vody cca 2–2,8 litrov čistej vody/vrece
Trieda pevnosti C20 podľa EN 13813:2002
Zrnitosť 0–4 mm