WHISTLEBLOWING

Ochrana oznamovatelů
Naše společnost PROFIBAUSTOFFE CZ, s.r.o., IČ: 47912162, přijímá oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „Zákon“). Níže najdete všechny oznamovací kanály spolu s popisem, jak oznámení podat. S oznámením, které podáte, se může seznámit pouze příslušná osoba. Nikdo jiný nemá k oznámením přístup, pokud k tomu neudělíte souhlas.

Příslušná osoba:
Ing. Luděk Drobek
Email: ludek.drobek@profibaustoffe.cz
Telefon: 00420 511 120 311 (telefonní hovor může být nahráván)

Způsoby oznamování
Přijímáme oznámení všemi povinnými kanály, a to písemně, ústně a osobně.

  • Písemně
    Např. zabezpečeným formulářem: ZDE (přístupový kód je XZifX5Nrzr)
  • Jinými způsoby
    Zabezpečený formulář umožnuje vložení i ústní nahrávky. Po domluvě s příslušnou osobou na výše uvedených kontaktech je možné podat oznámení osobně nebo prostřednictvím telefonu.

Externí oznamovací kanál
Více podrobností o ochraně oznamovatelů a možnosti podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti najdete na: https://oznamovatel.justice.cz/.

Vědomě nepravdivé oznámení
Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno, a to pokutou až do výše 50.000,- Kč.