V případě technických otázek je vám k dispozici náš kompetentní personál

Kontakt
 • Jak mohu zajistit optimální a na ročním období nezávislou tepelnou izolaci?

  Pro všechny tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) by mělo být samozřejmé, že se v domě v zimním období udrží příjemné vnitřní teplo. Důkladná studie na toto téma však ukazuje, že dostatečná izolace je důležitá také v létě. Tepelně izolační kompozitní systémy společnosti Profibaustoffe  zaručují nejen vynikající tepelnou izolaci v zimě, ale také optimální ochranu proti teplu v letních měsících.

 • Jak lze zabránit vzniku trhlin?

  Sanace stávajících trhlin v omítce je velmi obtížná a nákladná. Aby k tomuto problému nedocházelo, je důležité se při výběru materiálů a jejich zpracování předem zaměřit na kvalitu. Omítka na čerstvé fasádě má vždy různé úrovně vlhkosti. Při vysychání tedy dochází k napětí, které může při použití méně kvalitních výrobků vést ke vzniku trhlin v omítce. Ale až tak daleko to nemusí zajít, neboť trhlinám se lze vyhnout. Stavební materiály pro vaši fasádu od společnosti Profibaustoffe obsahují speciální a vysoce kvalitní přísady, které snižují namáhání omítky při jejím vysychání a tím výrazně snižují riziko vzniku trhlin.

  Věnujte pozornost rozdílu v kvalitě použitých materiálů, ušetříte peníze a zabráníte problémům!

 • Co můžete udělat pro udržení trvale krásných barev a povrchů?

  Nejkrásnější na nové fasádě jsou svěží a jasné barvy. Dlouhodobé potěšeni z hezké fasády získáte jen tehdy, pokud se dostatečně informujete o rozdílech v kvalitě produktů nabízených při výběru stavebních materiálů! Mnoho produktů při každodenním působení UV záření časem zežloutne. Naopak při použití výrobků značky Profibaustoffe zůstávají barvy vaší fasády trvale krásné. Vysoce kvalitní barevné pigmenty, jako jsou např. v naší ANTI-AGING PUTZ omítce, garantují brilantnost barev po celá léta. Použití speciálních přísad v našich recepturách umožňuje zajistit samočistící účinek na fasádě. To také zlepšuje ochranu proti růstu plísní a mechu. Společnost Profibaustoffe nabízí promyšlená řešení pro trvale krásnou fasádu.

 • Je možné dosáhnout stavebně vyváženého prostředí k bydlení (vnitřní klima)?

  Principiálně by stačilo, kdyby nás stavební materiály dostatečně chránily před vnějšími povětrnostními vlivy. Ale co nás chrání v našich vlastních domovech, např. proti nežádoucí vlhkosti? Tady se často ukazuje rozdíl v nabídce kvalitních stavebních materiálů. Společnost Profibaustoffe zajišťuje speciálním výběrem a optimální koordinací použitých surovin, že ve vašich obytných prostorech vždy převažuje smysluplná vlhkostní bilance a tím i nejlepší vnitřní klima.

 • Z jakých vrstev se skládá profesionální zateplovací systém (ETICS)?

  Abyste se ze své zateplené fasády mohli těšit dlouhou dobu, je kromě výběru správných stavebních materiálů důležité i správné složení jednotlivých vrstev. Při zpracování proto dbejte na pečlivou skladbu vrstev vaší fasády. Profesionálně zpracovaný a spolehlivý zateplovací systém se skládá z následujících vrstev:

  Vrstva 1: Lepidlo se používá k uchycení izolačních desek k podkladu (cihla, beton atd.) a k vyrovnání nerovností na stěně.

  Vrstva 2: Izolační desky (EPS) zajišťují tepelnou izolaci a zabraňují vzniku tepelných mostů. Kromě toho izolace z minerální vlny také zajišťuje ochranu proti hluku a požáru.

  Vrstva 3: Výztužná vrstva (stěrka s vloženou výztužnou tkaninou) zajišťuje potřebnou mechanickou odolnost systému. Odolnost fasády proti nárazu je výrazně zvýšena, tepelné pohyby jsou kompenzovány.

  Vrstva 4: Takto vytvořený podklad zajišťuje optimální přilnavost finální pastovité omítky. Ta přebírá důležitou funkci ochrany proti povětrnostním vlivům a zajišťuje požadovaný vzhled vašeho domu.

 • Jak mohu dostatečně chránit svou fasádu před vlivy počasí?

  Tepelně izolační systém

  Pastovité omítky značky Profibaustoffe splňují fungicidní funkci, která zpomaluje růst mikroorganismů, jako jsou řasy nebo plísně, na jejich povrchu. Obzvláště namáhané fasádní plochy (na severní a západní straně) mohou být dodatečně opatřeny speciálním fungicidním prostředkem (biocidem).

  Lepšího odvodu srážkové vody z povrchu omítky lze dále docílit aplikací dodatečného fasádního nátěru (PROFI SILIKONOVÁ FASÁDNÍ BARVA).

  Pro obytné budovy je normativní pravidelná (každoroční) vizuální kontrola, která mimo jiné stanoví, zda je nutné provést čištění fasád.

  Systém minerálních omítek

  U rodinných domů je v posledních letech tendence  používat větší tloušťku obvodových stěn a tím docílit lepší tepelnou izolaci obvodového pláště. U těchto systémů není nutné provádět dodatečné zateplení.

  Společnost Profibaustoffe má také optimální řešení pro tento typ stavebního systému, aby chránil váš dům před negativním dopadem povětrnostních vlivů. Lehčená omítka PROFI MUP-L s osvědčenou difúzní stěrkou (PROFI UNI AM LEICHT) a silikátovou omítkou PROFI SILIKATPUTZ  vytváří difúzně otevřený omítkový systém přizpůsobený takovým podkladům.

  Ochranu proti dešti lze také zlepšit dodatečným nátěrem.

  Sanace & renovace 

  U starého zdiva plné cihly, přírodní kámen apod.) je třeba věnovat zvláštní pozornost omítkám a omítkovým systémům, které jsou přizpůsobeny pro tyto podklady. Ty by měly být schopny kompenzovat pohyby tohoto zdiva, aby se minimalizovala tvorba trhlin v omítce. Kromě toho je rozhodujícím faktorem také difúzní otevřenost omítkového systému.

  Tento požadavek je optimálně splněn při použití bezcementového omítkového systému PROFI PORETEC NHL, na bázi přirozeného hydraulického vápna. Kromě toho finální štuková omítka (PROFI PORETEC NHL KALKFEINPUTZ nebo PROFI PORETEC NHL KALKGLÄTTE) zajišťuje ochranu před povětrnostními vlivy. Tyto vrchní štukové omítky jsou hydrofilní a rychle uvolňují zachycenou dešťovou vodu do venkovního ovzduší.

  U vlhkého a silně zasoleného zdiva (většinou v oblasti soklu) je nutné použít sanační omítkový systém PROFI PORETEC WTA, který zajišťuje, že vlhkost ze zdiva může volně odcházet, ale současně je díky hydrofobní úpravě zamezeno pronikání srážkové vody do zdiva.