PROFI KERAFAS C2T je cementová hmota pro lepení tepelněizolačních desek, keramických obkladů, dlažeb a také zdicích prvků z pórobetonu. Dále je určená pro stěrkování zdiva a zateplených i nezateplených fasád.