PROFI NIVELLUX 35 je vyrovnávací hmota na bázi cementu a je výborná jako podklad pro pokládku podlahových krytin ve starších domech i novostavbách.

Úspěch nápravných opatření při renovaci vždy závisí rozhodujícím způsobem na použitém materiálu. Neboť hlavně kvalita zaručuje nejlepší výsledky! Nezřídka je tomu tak při renovaci podlahy. Čím snadněji se provádí pokládka nové podlahy, tím lépe probíhají vlastní práce a tím přesvědčivější je poté konečný výsledek. Ale k tomu je potřeba dobrý základ. Proto Vám níže představíme, jak se pomocí samonivelační stěrky PROFI NIVELLUX 35 podlaha správně vyrovnává. Od příprav, přes míchání až po zpracování je průběh ve videu detailně vysvětlen. Tak jsou vytvořeny optimální podmínky pro pokládku dlažby.

Bodenausgleichsmasse verlegen

Průvodce pro zpracování krok za krokem

PROFI NIVELLUX 35 je samonivelační stěrka na bázi cementu a je vynikajícím produktem pro vyrovnání podkladu před pokládkou podlahové krytiny ve starých i nových budovách a také v kombinaci s podlahovým topením.
Pokud jde o spotřebu materiálu činí asi 1,7 kg/m² na mm tloušťky. Hmota je určena pro tloušťku vrstvy od 3 do 15 mm.

Kromě toho je ke snížení nasákavosti zapotřebí podklad napenetrovat. Také bychom měli mít nachystané okrajové dilatační pásy o tloušťce nejméně 5 mm.

Bodenausgleichsmasse Bedarf berechnen

  1. VÝPOČET SPOTŘEBY MATERIÁLU

S pomocí příložné latě vyměříme na podlaze od nejvyššího bodu maximální výškový rozdíl. Zaměření je kontrolováno pomocí vodováhy. V našem případě činí rozdíl až 4 mm. Na plochu 15 m² budeme tedy potřebovat cca 100 kg nivelační stěrky PROFI NIVELLUX 35 (15 m² x 4 mm x 1,7 kg = 102 kg).

Bodenausgleichsmasse Boden vorbereitenBodenausgleichsmasse saugen

  1. PŘÍPRAVA PODKLADU

Jednou z nejdůležitějších prací před vyrovnáním podlahy je její vyčištění. Proto, že Podklad musí být pevný, suchý, stabilní, ale také zbavený mastnoty a prachu. Za tím účelem je třeba nejprve zednickou špachtlí odstranit stávající zbytky barvy, lepidla a jiné nečistoty.

V případě, že se vyskytují někde nerovnosti hlubší než 15 mm, musí být předem vyplněny. Vyrovnávací hmota PROFI NIVELLUX25 s přídavkem křemičitého písku v poměru 3: 2 (PROFI NIVELLUX 25 : křemičitý písek) je použita jako výplňový materiál. Pro vyrovnání nerovností do tloušťky až 30 mm lze použít také speciální rychletvrdnoucí opravnou hmotu PROFI REPASPACHTEL RAPID s dobou vytvrzení cca 60 minut. Praskliny v podlaze musíme předem sešít. Stávající dilatační spáry musí být zachovány a nemohou být vyplněny vyrovnávací stěrkou. Na konec čistícího procesu musí být povrch znovu ještě důkladně vysán vysavačem.

Bodenausgleichsmasse Estrich grundieren

  1. PENETRACE PODKLADU

V případě, že by zůstaly na podkladu ještě nějaké zbytky prachu, je třeba je fixovat pomocí penetrace. K penetraci použijeme prostředek PROFI PRIMER K. Jedná se o univerzální koncentrovaný prostředek, který snižuje nasákavost podkladu, zvyšuje přídržnost následných vrstev a zlepšuje rozliv samonivelačních hmot. Podle charakteru podkladu lze ředit v poměru až 1 :5.

Penetraci máme nachystanou v kbelíku a rozetřeme ji po podlaze malířskou štětkou nebo válečkem. Penetrace reguluje nasákavost podkladu tak, aby se z nanesené vyrovnávací hmoty voda předčasně nevsákla do podlahy.

Penetrace je proto důležitým předpokladem pro rovnoměrné schnutí vyrovnávací hmoty. Po nanesení penetračního nátěru je třeba jej nechat schnout po dobu 24 hodin, než bude možno pokračovat v další práci.

Bodenausgleichsmasse Randdämmstreifen anbringen

  1. INSTALACE OKRAJOVÉHO DILATAČNÍHO PÁSU

Při zpracování plovoucího potěru se na zeď těsně nad podlahu instaluje okrajový dilatační pás o minimální tloušťce 5 mm. Nejjednodušší způsob, jak jej uchytit, je samolepicí páska. Dilatační pásy bez samolepicí pásky se mohou na stěnu přichytit sešívačkou. Poté se přechodně utěsní všechny průchody ve stěnách tak, aby vyrovnávací hmota nemohla vytéct z místnosti.

Bodenausgleichsmasse anmischenBodenausgleichsmasse anrühren

  1. MÍCHÁNÍ

Rozhodujícím kritériem pro úspěch je správná konzistence hmoty, aby zachovala svou samonivelační schopnost i při nižších tloušťkách. Je tedy nezbytné striktně dodržet informace uvedené na obalu.

V souladu s údajem uvedeným na balení si do kbelíku nachystáme 4,9 litrů vody na 25 kg pytel. Při první várce se množství vody přesně odměří odměrkou, a pro urychlení následného pracovního procesu se požadovaná hladina vody vyznačí na stěně kbelíku. Doporučuje se vždy zpracovat pouze celý pytel, aby se v průběhu zpracování zajistily konstantní vlastnosti materiálu.

Materiál se pomalu přidává do vody za rovnoměrného míchání. K tomu jsou zapotřebí dvě osoby. Počet otáček by neměl překročit 600 otáček/minutu. Směs se míchá do vzniku homogenní hmoty. Po krátké pauze asi 30 sekund, se hmota znovu zamíchá a poté se aplikuje na připravený podklad.

Bodenausgleichsmasse aufbringenBodenausgleichsmasse durchkämmenBodenausgleichsmasse entlüften

  1. ZPRACOVÁNÍ

Hmotu začneme vylévat nejlépe v nejvzdálenějším rohu místnosti. První kbelík se zcela vyprázdní na podlahu a pak se rovnoměrně rozetře ozubenou špachtlí. Tím se usnadní její rovnoměrné rozlití.

V žádném případě by hmota neměla být nanesena v příliš tenké vrstvě, protože minimální tloušťka vrstvy je 2-3 mm. Doba zpracovatelnosti namíchané hmoty činí přibližně 20 minut. Proto by jednotlivé pracovní kroky měly na sebe relativně rychle navazovat.
Další kbelík se vylije hned vedle toho prvního. Opět platí, že hmotu rozetřeme pomocí zubové špachtle. Zvláštní pozornost by měla být věnována rozhraní, kde se hmota spojuje. Protože rozetření spoje vyrovná možné optické rozdíly jednotlivých dávek. Tento postup se opakuje, dokud není vyrovnána celá podlaha. Když bude namícháno více kbelíků v předstihu, podaří se to velice rychle.

Jakmile je celá podlaha vyrovnána, následuje poslední krok celého procesu: odvzdušnění! Postupně se přejedou všechny vylité plochy ježkovým válečkem. Tento krok je důležitý, aby se odstranily vzduchové bubliny z vyrovnávací hmoty. Pouze toto zaručuje vytvoření rovnoměrné a bezporuchové vyrovnání podlahy.

Bodenausgleichsmasse nivelliert

  1. VÝSLEDEK

Po asi 4 až 6 hodinách je nová podlaha již pochůzí. Po 24 hodinách mohou pokračovat další práce na podlaze. Více času není potřeba.

VAŠE PODLAHOVÁ KRYTINA SI ZASLOUŽÍ TEN NEJLEPŠÍ PODKLAD

Na optimálně připravené podklady se pokládá snadněji. PROFI podlahové stěrky jsou samonivelační s nízkým smrštěním, jakož i jednoduše a rychle zpracovatelné.

Dobrý důvod – pro perfektní výsledek.

Více informací o našich produktech naleznete zde:

PROFI NIVELLUX 25

PROFI NIVELLUX 35

PROFI NIVELLUX 35 FEIN

PROFI NIVELLGIPS 25

PROFI NIVELLGIPS 35