Naše stavební materiály jsou již na trhu 135 let

První vápenka v rakouském Ernstbrunnu byla založena v roce 1883 panem Adolfem Rochlederem. Tehdy začala výroba vápna v jednoduchých polních kamnech s kapacitou jen několika tun za den. V následujícím desetiletí byla provedena výstavba výrobního závodu. Byly postaveny tři kruhové pece a s pomocí železniční vlečky se pro závod otevřel větší trh.

Pomocí lanové dráhy se dopravovaly vápencové kameny z kamenolomu do závodu. V té době byla ruční práce základem pro výrobu vápna a závod zaměstnával až 200 zaměstnanců.

V dalších letech byla výroba vápna rozšířena o výrobu suchých omítkových a maltových směsí, která dnes výrazně převažuje nad výrobou vápna. V dnešní době již výroba probíhá na moderních plně automatizovaných výrobních linkách.

V roce 1993 byla v České republice založena firma PROFI am BAU CM, spol. s r.o. jako dceřinná společnost, jejímž úkolem bylo zpřístupnit výrobky značky Profi také zákazníkům v České republice. Tehdejším sídlem byly Ivančice. Díky dynamickému rozvoji společnosti přestal areál v Ivančicích dostačovat. V roce 1997 proto firma přesídlila do Brna. Vybudováním vlastního areálu na strategickém místě vedle dálničního uzlu na ulici Vídeňská s dostatečnými skladovacími prostorami, došlo k výraznému zlepšení logistiky a úrovně služeb zákazníkům.

S účinností od 3. 2. 2014 došlo ke změně názvu společnosti PROFI am BAU CM, spol. s r. o. na Profibaustoffe CZ, s.r.o.

.

Historie Ernstbrunn

Všechno to začalo v roce 1883 se třemi kruhovými pecemi

První vápenku v Rakousku založil v roce 1883 Adolf Rochleder. Jedná se tedy o jednu z nejstarších vápenek v Rakousku. Výroba byla zahájena pomocí jednoduchých pecí a s jen několika tunami denně. Průmyslová výroba a rozšíření vápenky (expanze) byla realizována v následujících desetiletích (dekádách). Byly vybudovány celkem tři kruhové pece a pomocí železnice byla vápenka schopna zásobovat větší trh. Vápenec byl dopravován z lomu do vápenky pomocí lanovky. Během této doby byla ruční práce základem pro výrobu vápna a tvrdou práci až pro dvě stě zaměstnanců.

Baustoff Produktion

Stejně vysoká kvalita v budoucnu

Důsledné zdokonalování stávajících produktů a služeb, stejně jako probíhající nový vývoj specializovaných a vysoce kvalitních výrobních systémů, jsou nedílnou součástí podnikové filozofie společnosti z Ernstbrunnu.

Naše plně automatizovaná výroba zaručuje stejně vysokou kvalitu také v budoucnu!