PROFI W-DUR 100

Tepelněizolační zakládací a zdicí malta

Jed- Cena za jednotku (Kč)
Kat.č. Balení notka bez DPH s DPH
6784 pytel pytel (20 kg) ks 258,00 312,18

Vnitřní použití Venkovní použití Použití na stěnu Zpracování: ruční Vysoce zatížitelný Tepelněizolační


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Pro zdění a zakládání zdiva typu THERM a také dalších typů zdiva. Eliminuje vznik tepelných mostů v zakládací spáře. Lze použít také pro zapravování drážek ve zdivu, podmazávání parapetů nebo pro vyplňování dutých prefabrikátů.

Vlastnosti

Tepelněizolační, tepelná vodivost ≤ 0,33 W/(m.K), vysoká pevnost v tlaku ≥ 10 N/mm², dobrá zpracovatelnost.

Spotřeba materiálu cca 11 kg/m²/cm
Tloušťka vrstvy cca 10–40 mm tloušťka ložné spáry
Spotřeba vody cca 4,5 litrů čisté vody/20 kg pytel
Pevnost v tlaku ≥ 10 N/mm²
Koeficient tepelné vodivosti λ ≤ 0,33 W/(m·K) (tabulková hodnota, P = 50 %)
Třída reakce na oheň A1
Propustnost pro vodní páru μ = 5/20 (tabulková hodnota EN 1745)
Doba zpracovatelnosti (+20 °C) cca 2 hodin(y)