PROFI Porotmel

Vápenocementová směs pro lepení pórobetonu

Jed- Cena za jednotku (Kč)
Kat.č. Balení notka bez DPH s DPH
3780 pytel pytel (25 kg) ks 162,00 196,02

Vnitřní použití Venkovní použití Použití na stěnu Zpracování: ruční Vysoce zatížitelný


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Pro tenkovrstvé lepení přesných pórobetonových tvárnic a dílců a pro lepení zdicích prvků z dalších lehčených materiálů.

Vlastnosti

Dobrá zpracovatelnost a přídržnost.

Spotřeba materiálu podle zpracovávaného zdiva
Vydatnost 1 pytel = cca 16 l mokré malty
Tloušťka vrstvy min. 1 mm
Tloušťka vrstvy max. 5 mm
Spotřeba vody cca 6–7 litrů čisté vody/pytel
Pevnost v tlaku > 5 N/mm²
Pevnost v tahu za ohybu > 1,5 N/mm²