PROFI Klinker 2 mm

Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo

Kat.č. Balení
1800 pytel pytel (40 kg)
1810 silo silo

Vnitřní použití Venkovní použití Použití na stěnu Zpracování: ruční Vysoce zatížitelný


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Zdění i spárování pohledového zdiva z různých materiálů, především z lícových cihel typu klinker, vápenopískových cihel apod. ve vnitřním i vnějším prostředí.

Vlastnosti

Světle šedá barva, odolnost proti solným výkvětům, dobrá čistitelnost zdiva, dlouhá zpracovatelnost.

Koeficient tepelné vodivosti λ 0,82 W/(m·K)
Objemová hmotnost v suchém stavu cca 1800 kg/m³
Pevnost v tlaku > 10 N/mm²
Spotřeba materiálu cca 1,4 kg/l mokré malty (v závislosti na tloušťce stěny a formátu tvárnice)
Spotřeba vody cca 6,5–7 litrů čisté vody/pytel
Tloušťka vrstvy cca 12 mm tloušťka ložné spáry
Vydatnost 1 pytel = cca 24 l mokré malty
Vydatnost 1 t = cca 600 l mokré malty