PROFI Klinker 2 mm

Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo

Jed- Cena za jednotku (Kč)
Kat.č. Balení notka bez DPH s DPH
1800 pytel pytel (40 kg) ks 268,00 324,28
1810 silo silo t 6 700,00 8 107,00

Vnitřní použití Venkovní použití Použití na stěnu Zpracování: ruční Vysoce zatížitelný


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Zdění i spárování pohledového zdiva z různých materiálů, především z lícových cihel typu klinker, vápenopískových cihel apod. ve vnitřním i vnějším prostředí.

Vlastnosti

Světle šedá barva, odolnost proti solným výkvětům, dobrá čistitelnost zdiva, dlouhá zpracovatelnost.

Spotřeba materiálu cca 1,4 kg/l mokré malty (v závislosti na tloušťce stěny a formátu tvárnice)
Vydatnost 1 pytel = cca 24 l mokré malty
Vydatnost 1 t = cca 600 l mokré malty
Tloušťka vrstvy cca 12 mm tloušťka ložné spáry
Spotřeba vody cca 6,5–7 litrů čisté vody/pytel
Pevnost v tlaku > 10 N/mm²
Objemová hmotnost v suchém stavu cca 1800 kg/m³
Koeficient tepelné vodivosti λ 0,82 W/(m·K)