PROFI UNI AM

Lepicí a stěrková hmota pro fasádní tepelněizolační desky z EPS a MW

Kat.č. Balení
6721 pytel pytel (25 kg)
6720 silo silo

Vnitřní použití Venkovní použití Použití na strop Použití na stěnu Zpracování: ruční Zpracování: strojní Mrazuvzdorný
Logo_Naesseschutz_4Sprachen_NEU_4C.png


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech EPS
Prohlášení o vlastnostech minerální vlna
Prohlášení o shodě EPS
Prohlášení o shodě minerální vlna

Popis

Oblast použití

Pro lepení izolačních desek z EPS a MW v zateplovacích systémech a pro provádění výztužné vrstvy při současném vkládání výztužné tkaniny.

Vlastnosti

Dobrá zpracovatelnost a přídržnost k podkladu i izolantu.

Faktor difúzního odporu μ cca 45
Koeficient tepelné vodivosti λ 0,8 W/(m·K)
Spotřeba materiálu lepení cca 4–6 kg/m²
Spotřeba materiálu stěrkování cca 3–5 kg/m² (EPS), cca 6–8 kg/m² (MW)
Spotřeba vody cca 5–6 litrů čisté vody/pytel