PROFI Spachtel ZF

Bezcementová hmota pro lepení a stěrkování izolantů v zateplovacích systémech

Jed- Cena za jednotku (Kč)
Kat.č. Balení notka bez DPH s DPH
8041 kbelík kbelík (25 kg) kg 75,00 90,75

Venkovní použití Zpracování: ruční Icon_hydrophob.png Přemostění trhlin Zvýšená flexibilita


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o shodě minerální vlna

Popis

Oblast použití

Pro lepení tepelněizolačních desek z MW v ETICS a pro vytváření výztužné vrstvy za současného vkládání výztužné tkaniny. Lze použít také na sanaci trhlin na površích ETICS, omítek a betonu.

Vlastnosti

Dobrá zpracovatelnost, vysoká pružnost, odolnost proti klimatickým vlivům.

Spotřeba materiálu cca 4–5 kg/m²
Tloušťka vrstvy stěrkování: cca 3 mm
Tahová přídržnost > 100 kN/m² (na EPS)