PROFI Klebespachtel AIR

Vysoce paropropustná lepicí a stěrková hmota pro fasádní desky z minerální vaty a expandovaného polystyrenu

Kat.č. Balení
3771 pytel pytel (25 kg)
3770 silo silo

Venkovní použití Zpracování: ruční Icon_mineralisch.png Icon_organisch.png Difuzně otevřený Přemostění trhlin Zvýšená flexibilita Rychlé vytvrzení


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech EPS

Popis

Oblast použití

Pro lepení izolačních desek z MW a EPS v zateplovacích systémech a pro provádění výztužné vrstvy při současném vkládání výztužné tkaniny. Také jako stěrková vrstva v systému prodyšných fasád PROFI.

Vlastnosti

Dobrá zpracovatelnost, vysoká paropropustnost, flexibilita a přídržnost k podkladu i izolantu, schopnost překrytí trhlin, vysoce voděodolná, bílá barva.

Faktor difúzního odporu μ cca 30
Koeficient tepelné vodivosti λ cca 0,8 W/(m.K)
Spotřeba materiálu lepení cca 4–6 kg/m²
Spotřeba materiálu stěrkování cca 3,5–4,5 kg/m²
Spotřeba vody cca 6 litrů čisté vody/pytel
Tloušťka vrstvy stěrkování MW: min. 5 mm
Tloušťka vrstvy stěrkování MW: max. 7 mm
Tloušťka vrstvy stěrkování EPS: min. 3 mm
Tloušťka vrstvy stěrkování EPS: max. 5 mm