PROFI Kerafas C2T

Stěrková hmota na fasády a víceúčelové lepidlo

Jed- Cena za jednotku (Kč)
Kat.č. Balení notka bez DPH s DPH
6723 pytel pytel (25 kg) ks 230,00 278,30

Vnitřní použití Venkovní použití Použití na stěnu Použití na podlahy Zpracování: ruční Zpracování: strojní Vhodný pod obklady Mrazuvzdorný
Logo_Naesseschutz_4Sprachen_NEU_4C.png


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Cementová hmota pro lepení tepelněizolačních desek, keramických obkladů a dlažeb a také zdicích prvků z pórobetonu. Dále je určená pro stěrkování zdiva a zateplených i nezateplených fasád.

Vlastnosti

Snadná zpracovatelnost, výborná přilnavost k podkladu i lepenému prvku.

Spotřeba materiálu cca 1,6–6 kg/m² v závislosti na aplikaci
Spotřeba materiálu – podrobnosti cca 1,6 kg/m²/mm (lepení pórobetonu)
Spotřeba materiálu – podrobnosti cca 4–6 kg/m² (lepení izolantů)
Spotřeba materiálu – podrobnosti cca 4 kg/m² (stěrkování)
Spotřeba materiálu – podrobnosti cca 2–4 kg/m² (lepení obkladů a dlažeb)
Tloušťka vrstvy podle použití
Tloušťka vrstvy dodatek stěrkování EPS: 3–5 mm
Tloušťka vrstvy dodatek stěrkování MV: 5–7 mm
Tloušťka vrstvy dodatek lepení tepelněizolačních desek: 5–20 mm
Tloušťka vrstvy dodatek lepení keramických obkladových prvků: max. 5 mm (celoplošně, lokálne do 20 mm
Tloušťka vrstvy dodatek vyrovnávací vrstva na minerální podklady: min. 3 mm
Spotřeba vody cca 5–6,5 litrů čisté vody/pytel
Spotřeba vody dodatek cca 5–6 litrů čisté vody/pytel pro lepení obkladů a dlažeb
Spotřeba vody dodatek cca 5,5–6,5 litrů čisté vody/pytel pro lepení tepelněizolačních fasádních desek
Spotřeba vody dodatek cca 5 litrů čisté vody/pytel pro lepení pórobetonových tvárnic
Faktor difúzního odporu μ cca 25
Koeficient tepelné vodivosti λ 0,80 W/(m·K)
Třída reakce na oheň A1
Otevřená doba (+20 °C) cca 20 minut
Spárování/pochůznost (+20 °C) min. po 24 hodinách
Pevnost spoje ≥ 1 N/mm² vysoká počáteční tahová přídržnost
Trvalá odolnost spoje ≥ 1 N/mm² vysoká tahová přídržnost po ponoření do vody
Trvalá odolnost spoje ≥ 1 N/mm² vysoká tahová přídržnost po tepelném stárnutí
Trvalá odolnost spoje ≥ 1 N/mm² vysoká tahová přídržnost po cyklech zmrazení–rozmrazení
Skluz ≤ 0,5 mm
Doba zavadnutí: tahová přídržnost po t ≥ 20 min. ≥ 0,5 N/mm²
Klasifikace C2T (EN 12004)