PROFI Vápenný hydrát

PROFI Jurat-Kalk

Hašené vápno, stavební pojivo

Kat.č. Balení
1000 pytel pytel (60 l)
1010 silo silo

Zpracování: ruční Zpracování: strojní Icon_mineralisch.png


Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Pro přípravu zdicích malt a omítkových směsí přímo na stavbě. Vhodný také k bílení. Lze použít rovněž pro úpravu vody a neutralizaci odpadních vod a kyselých látek.

Vlastnosti

Jasně bílá barva, prášková forma.

Chemické parametry: Cao+MgO normová hodnota≥ 90 %
Chemické parametry: CO2 normová hodnota ≤ 4 %
Chemické parametry: MgO normová hodnota ≤ 5 %
Chemické parametry: SO3 normová hodnota ≤ 2 %
Sypná hmotnost cca 425 kg/m³