PROFI Vápenný hydrát

PROFI Jurat-Kalk

Hašené vápno, stavební pojivo

Jed- Cena za jednotku (Kč)
Kat.č. Balení notka bez DPH s DPH
1000 pytel pytel (60 l) ks 259,00 313,39
1010 silo silo t na vyžádání

Zpracování: ruční Zpracování: strojní Icon_mineralisch.png


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Pro přípravu zdicích malt a omítkových směsí přímo na stavbě. Vhodný také k bílení. Lze použít rovněž pro úpravu vody a neutralizaci odpadních vod a kyselých látek.

Vlastnosti

Jasně bílá barva, prášková forma.

Sypná hmotnost ≤ 600 kg/m³
Chemické parametry: Cao+MgO ≥ 90 %
Chemické parametry: MgO ≤ 5 %
Volné vápno ≥ 80 %