PROFI Röntgen-Blocker Putz

Jádrová omítka s obsahem barytu pro odstínění ionizujícího záření

Jed- Cena za jednotku (Kč)
Kat.č. Balení notka bez DPH s DPH
6785 pytel pytel (30 kg) ks 1 350,00 1 633,50

Vnitřní použití Použití na strop Použití na stěnu Zpracování: strojní Zpracování: ruční Odstínění elektromagnetického záření Vhodný pod obklady


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech
Další domumentace

Popis

Oblast použití

Barytová omítka pro ruční a strojní omítání stěn v prostorách a na pracovištích zatížených zdroji záření RTG. V předepsané tloušťce působí jako ochrana před zářením. Omítku lze nanášet na všechny běžné zdicí prvky a slouží jako podklad pod štukové omítky nebo obklady.

Vlastnosti

Zajišťuje splnění požadovaných hygienických norem, díky vysoké objemové hmotnosti má omítka také zvukově izolační vlastnosti. Testováno Státním ústavem radiační ochrany, v.v.i. podle normy ČSN EN 61331-1 ed. 2 jako ochranný prostředek před rentgenovým zářením. Deklarované stínicí parametry jsou kontrolovány během celého procesu výroby.

Spotřeba materiálu cca 25 kg/m²/cm
Tloušťka vrstvy max. 20 mm v jedné vrstvě
Tloušťka vrstvy dodatek doporučená tloušťka viz upozornění
Spotřeba vody cca 0,1 l/kg
Pevnost v tlaku ≥ 8 N/mm² po 28 dnech
Pevnost v tahu za ohybu ≥ 3 N/mm² po 28 dnech
Přídržnost ≥ 0,3 N/mm² po 28 dnech
Koeficient tepelné vodivosti λ ≤ 1,11 W/(m·K)
Třída reakce na oheň A1
Objemová hmotnost 2400–2550 kg/m³