PROFI Röntgen-Blocker Mörtel Nový

Výplňová hmota s obsahem barytu pro odstínění ionizujícího záření

Kat.č. Balení
6786 pytel pytel (30 kg)

Vnitřní použití Použití na stěnu Zpracování: ruční Odstínění elektromagnetického záření


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech
Další domumentace

Popis

Oblast použití

Pro vyplňování sendvičových příček v prostorách a na pracovištích zatížených zdroji záření RTG. Hmota se použije jako výplň mezi zdivo a zděnou přizdívku nebo jako výplň ztraceného bednění.

Vlastnosti

Zajišťuje splnění požadovaných hygienických norem, vysoká objemová hmotnost. Testováno Státním ústavem radiační ochrany, v.v.i. podle normy ČSN EN 61331-1 ed. 2 jako ochranný prostředek před rentgenovým zářením. Deklarované stínicí parametry jsou kontrolovány během celého procesu výroby.

Koeficient tepelné vodivosti λ ≤ 1,11 W/(m·K)
Objemová hmotnost cca 2.850 kg/m³
Pevnost v tahu za ohybu ≥ 4 N/mm² po 28 dnech
Pevnost v tlaku ≥ 15 N/mm² po 28 dnech
Přídržnost ≥ 0,2 N/mm² po 28 dnech
Spotřeba materiálu cca 28–30 kg/m²/cm
Spotřeba vody cca 2,4–3 litrů čisté vody/pytel
Třída reakce na oheň A1