PROFI Röntgen-Blocker Mörtel

Výplňová hmota s obsahem barytu pro odstínění ionizujícího záření

Jed- Cena za jednotku (Kč)
Kat.č. Balení notka bez DPH s DPH
6786 pytel pytel (30 kg) ks 1 350,00 1 633,50

Vnitřní použití Použití na stěnu Zpracování: ruční Odstínění elektromagnetického záření


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech
Další domumentace

Popis

Oblast použití

Pro vyplňování sendvičových příček v prostorách a na pracovištích zatížených zdroji záření RTG. Barytová hmota se použije jako výplň mezi zdivo a zděnou přizdívku nebo jako výplň ztraceného bednění.

Vlastnosti

Zajišťuje splnění požadovaných hygienických norem, vysoká objemová hmotnost. Testováno Státním ústavem radiační ochrany, v.v.i. podle normy ČSN EN 61331-1 ed. 2 jako ochranný prostředek před rentgenovým zářením. Deklarované stínicí parametry jsou kontrolovány během celého procesu výroby.

Spotřeba materiálu cca 28–30 kg/m²/cm
Spotřeba vody cca 2,4–3 litrů čisté vody/pytel
Pevnost v tlaku ≥ 15 N/mm² po 28 dnech
Pevnost v tahu za ohybu ≥ 4 N/mm² po 28 dnech
Přídržnost ≥ 0,2 N/mm² po 28 dnech
Koeficient tepelné vodivosti λ ≤ 1,11 W/(m·K)
Třída reakce na oheň A1
Objemová hmotnost cca 2.850 kg/m³