PROFI Röntgen-Blocker Beton

Betonový potěr s obsahem barytu pro odstínění ionizujícího záření

Jed- Cena za jednotku (Kč)
Kat.č. Balení notka bez DPH s DPH
6788 pytel pytel (30 kg) ks 1 350,00 1 633,50

Vnitřní použití Použití na podlahy Zpracování: ruční Odstínění elektromagnetického záření


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Barytový potěr pro vytvoření stínících vrstev, které mohou z konstrukčního hlediska nahrazovat klasické betonové vrstvy v prostorách a na pracovištích zatížených zdroji záření RTG.

Vlastnosti

Zajišťuje splnění požadovaných hygienických norem, vysoká objemová hmotnost.

Spotřeba materiálu cca 35 kg/m²/cm
Tloušťka vrstvy 6788: cca 30–60 mm
Tloušťka vrstvy 6789: cca 30–120 mm
Spotřeba vody cca 1,8–2,4 litrů čisté vody/pytel
Pevnost v tlaku ≥ 40 N/mm² po 28 dnech
Pevnost v tahu za ohybu ≥ 6 N/mm² po 28 dnech
Třída reakce na oheň A1
Objemová hmotnost 6788: cca 3100 kg/m³
Objemová hmotnost 6789: cca 3200 kg/m³ bez vibrování
Objemová hmotnost 6789: cca 3400 kg/m³ s vibrováním