PROFI LIGNO

Hydrofobizační nátěr na disperzní a dřevěné povrchy

Jed- Cena za jednotku (Kč)
Kat.č. Balení notka bez DPH s DPH
5905 kanystr kanystr (5 kg) ks 1 140,00 1 379,40

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o shodě
Prohlášení distributora

Popis

Oblast použití

Pro vytvoření vodoodpudivé úpravy dřeva a povrchů na bázi dřeva a dále povrchových úprav pojených disperzemi. Vhodný též pro nesavé minerální podklady. Pro vnitřní i vnější použití.

Vlastnosti

Snižuje nasákavost, zvyšuje odolnost ošetřeného povrchu proti atmosférickým vlivům a napadení biotickými škůdci. UV záření nesnižuje hydrofobní účinek přípravku.

Spotřeba materiálu 0,15–0,3 kg/m² (v závislosti na nasákavosti a struktuře podkladu)