PROFI PUR pěna pistolová

Jednosložková polyuretanová montážní a konstrukční pěna

Kat.č. Balení
5927 Kartuše kartuše (750 ml)

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o shodě

Popis

Oblast použití

Pro vyplňování spár při montáži okenních rámů a dveřních zárubní. Pro izolace potrubních systémů, utěsňování průchodů ve stěnách a vyplňování dutin. Akustická i tepelná izolace.

Vlastnosti

Vynikající přilnavost k podkladu, vysoká odolnost proti stárnutí, efektivní výplňový materiál.

Absorpce vody 2,5 % po 24 hodinách
Barva světle žlutá
Hustota cca 18–22 kg/m³
Koeficient tepelné vodivosti λ 0,036 W/(m.K)
Pevnost v tlaku 0,05 N/mm²
Tahová pevnost 0,14 N/mm²
Teplotní odolnost +50 – +90 °C
Třída reakce na oheň B3 (DIN 4102)
Vydatnost cca 45 l z kartuše