PROFI PUR pěna nízkoexpanzní pistolová

Nízkoexpanzní jednosložková polyuretanová montážní a konstrukční pěna

Kat.č. Balení
5928 Kartuše kartuše (750 ml)

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o shodě

Popis

Oblast použití

Pro vyplňování spár při montáži okenních rámů a dveřních zárubní při požadavku na minimální expanzi. Pro utěsňování průchodů ve stěnách, výplň obkladů, pro izolaci a zateplování střešních konstrukcí apod.

Vlastnosti

Nízká roztažnost, zvýšená pevnost, vynikající přilnavost k podkladu, vysoká odolnost proti stárnutí, vlhkosti a růstu plísní a hub.

Absorpce vody 0,6 % po 24 hodinách
Barva světle žlutá
Hustota cca 22–25 kg/m³
Koeficient tepelné vodivosti λ 0,03 W/(m.K)
Pevnost v tlaku 0,22 N/mm²
Tahová pevnost 0,14 N/mm²
Teplotní odolnost +60 – +100 °C
Třída reakce na oheň B3 (DIN 4102)
Vydatnost až 55 l