PROFI Chemická kotva VINYLESTER

Rychletuhnoucí chemická dvousložková kotva pro upevnění prvků do podkladu

Kat.č. Balení
5923 Kartuše kartuše (300 ml)
5924 Kartuše kartuše (420 ml)

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Ke kotvení dynamicky namáhaných konstrukcí, stavebních dílů, technologických zařízení a lešení do betonu, plných cihel a dutých bloků. Vhodná pro střední zatížení. Lze použít na mokré podklady i pod vodou.

Vlastnosti

Snadná aplikace i ve vertikálních polohách, odolná vůči chemikáliím, bez zápachu, dlouhodobá životnost.