PROFI štuková vápenná omítka

PROFI Poretec Sanierfeinputz

Vápenocementová přírodně bílá štuková omítka

Kat.č. Balení
3660 pytel pytel (40 kg)

Vnitřní použití Venkovní použití Zpracování: ruční Icon_mineralisch.png Icon_hydrophob.png Difuzně otevřený


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Povrchová úprava omítek v sanačním omítkovém systému PROFI PORETEC WTA. Pro vnitřní i venkovní použití, ruční zpracování.

Vlastnosti

Vysoká paropropustnost, výborná zpracovatelnost, mrazuvzdornost.

Faktor difúzního odporu μ cca 12
Koeficient tepelné vodivosti λ cca 0,7 W/(m·K)
Objemová hmotnost v suchém stavu < 1600 kg/m³
Pevnost v tlaku ≥ 1 N/mm²
Spotřeba materiálu cca 4 kg/m²/3 mm
Spotřeba vody cca 10,5 litrů čisté vody/pytel
Tloušťka vrstvy min. 3 mm