PROFI sanační postřik

PROFI Poretec WTA Vorspritzer

Kotvicí postřik na všechny druhy podkladů v sanačním omítkovém systému

Jed- Cena za jednotku (Kč)
Kat.č. Balení notka bez DPH s DPH
2030 pytel pytel (40 kg) ks 248,00 300,08
2040 silo silo t 6 200,00 7 502,00

Vnitřní použití Venkovní použití Zpracování: ruční Zpracování: strojní Icon_mineralisch.png Odolný proti cyklickému rozmrazování a rozmrazovacím solím
WTA


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech
WTA Zertifikat

Popis

Oblast použití

Ke zvýšení přídržnosti vlhkých a zasolených podkladů před nanesením dalších vrstev sanačního omítkového systému PROFI PORETEC WTA. Vnitřní i vnější použití. Strojní a ruční zpracování.

Vlastnosti

Odpovídá požadavkům mezinárodní směrnice WTA, vysoká pevnost a přídržnost k podkladu, velmi dobrá zpracovatelnost.

Spotřeba materiálu cca 4 kg/m² poloviční pokrytí
Spotřeba materiálu – podrobnosti údaj spotřeby podle směrnice WTA
Tloušťka vrstvy částečné pokrytí nebo podle potřeby podkladu také plně pokryto
Spotřeba vody cca 7 litrů čisté vody/pytel
Pevnost v tlaku cca 15 N/mm²
Objemová hmotnost v suchém stavu cca 1900 kg/m³
Faktor difúzního odporu μ cca 25
Koeficient tepelné vodivosti λ cca 1,2 W/(m·K)