PROFI sanační postřik

PROFI Poretec WTA Vorspritzer

Kotvicí postřik na všechny druhy podkladů v sanačním omítkovém systému

Kat.č. Balení
2030 pytel pytel (40 kg)
2040 silo silo

Vnitřní použití Venkovní použití Zpracování: ruční Zpracování: strojní Icon_mineralisch.png Odolný proti cyklickému rozmrazování a rozmrazovacím solím
WTA


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Ke zvýšení přídržnosti vlhkých a zasolených podkladů před nanesením dalších vrstev sanačního omítkového systému PROFI PORETEC WTA. Vnitřní i vnější použití. Strojní a ruční zpracování.

Vlastnosti

Odpovídá požadavkům mezinárodní směrnice WTA, vysoká pevnost a přídržnost k podkladu, velmi dobrá zpracovatelnost.

Faktor difúzního odporu μ cca 25
Koeficient tepelné vodivosti λ cca 1,2 W/(m.K)
Objemová hmotnost v suchém stavu cca 1900 kg/m³
Pevnost v tlaku cca 15 N/mm²
Spotřeba materiálu cca 4 kg/m² poloviční pokrytí
Spotřeba materiálu dodatek Údaj spotřeby podle směrnice WTA
Spotřeba vody cca 7 litrů čisté vody/pytel
Tloušťka vrstvy Částečné pokrytí nebo podle potřeby podkladu také plně pokryto