PROFI sanační podhoz

PROFI Poretec WTA Ausgleichsputz

Sanační vyrovnávací omítka a omítka pro ukládání solí, na vlhké a zasolené zdivo

Kat.č. Balení
3570 pytel pytel (40 kg)
3580 silo silo

Vnitřní použití Venkovní použití Zpracování: ruční Zpracování: strojní Icon_mineralisch.png Icon_hydrophob.png Difuzně otevřený Odolný proti cyklickému rozmrazování a rozmrazovacím solím
WTA


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

K vyrovnání hrubých nerovností podkladu a jako vrstva pro ukládání škodlivých solí při silně prosoleném podkladu v sanačním omítkovém systému PROFI PORETEC WTA. Vnitřní i vnější použití. Strojní i ruční zpracování.

Vlastnosti

Odpovídá požadavkům mezinárodní směrnice WTA, dobrá zpracovatelnost, paropropustnost, vysoká pórovitost, mrazuvzdornost.

Faktor difúzního odporu μ cca 18
Koeficient tepelné vodivosti λ cca 0,7 W/(m.K)
Objemová hmotnost v suchém stavu cca 1600 kg/m³
Pevnost v tlaku cca 3,5 N/mm²
Porosita > 45 obj.-%
Spotřeba materiálu cca 13 kg/m²/cm
Spotřeba vody cca 8,5 litrů čisté vody/pytel
Tloušťka vrstvy min. 10 mm
Tloušťka vrstvy dodatek dle WTA-směrnice