PROFI sanační podhoz

PROFI Poretec WTA Ausgleichsputz

Sanační vyrovnávací omítka a omítka pro ukládání solí, na vlhké a zasolené zdivo

Jed- Cena za jednotku (Kč)
Kat.č. Balení notka bez DPH s DPH
3570 pytel pytel (40 kg) ks 380,00 459,80
3580 silo silo t 9 500,00 11 495,00

Vnitřní použití Venkovní použití Zpracování: ruční Zpracování: strojní Icon_mineralisch.png Icon_hydrophob.png Difuzně otevřený Odolný proti cyklickému rozmrazování a rozmrazovacím solím
WTA


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech
WTA Zertifikat

Popis

Oblast použití

K vyrovnání hrubých nerovností podkladu a jako vrstva pro ukládání škodlivých solí při silně prosoleném podkladu v sanačním omítkovém systému PROFI PORETEC WTA. Vnitřní i vnější použití. Strojní i ruční zpracování.

Vlastnosti

Odpovídá požadavkům mezinárodní směrnice WTA, dobrá zpracovatelnost, paropropustnost, vysoká pórovitost, mrazuvzdornost.

Spotřeba materiálu cca 13 kg/m²/cm
Tloušťka vrstvy min. 10 mm
Tloušťka vrstvy dodatek dle WTA-směrnice
Spotřeba vody cca 8,5 litrů čisté vody/pytel
Pevnost v tlaku cca 3,5 N/mm²
Objemová hmotnost v suchém stavu cca 1600 kg/m³
Faktor difúzního odporu μ cca 18
Koeficient tepelné vodivosti λ cca 0,7 W/(m·K)
Porosita > 45 obj. %