PROFI Poretec WTA Trass-Einlagenputz

Sanační vápenná jednovrstvá bílá omítka s přídavkem trasu

Jed- Cena za jednotku (Kč)
Kat.č. Balení notka bez DPH s DPH
3591 pytel pytel (25 kg) ks 325,00 393,25
3590 silo silo t 13 000,00 15 730,00

Vnitřní použití Venkovní použití Zpracování: ruční Zpracování: strojní Icon_mineralisch.png Icon_hydrophob.png Difuzně otevřený Odolný proti cyklickému rozmrazování a rozmrazovacím solím
WTA


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech
WTA Zertifikat

Popis

Oblast použití

Pro vlhké a zasolené zdivo zejména při renovaci historických staveb ve vnitřním i venkovním prostředí. Součást sanačního omítkového systému PROFI PORETEC WTA. Ruční i strojní zpracování.

Vlastnosti

Odpovídá požadavkům mezinárodní směrnice WTA, výborná paropropustnost, vysoká porozita, odolnost proti výkvětům, mrazuvzdornost.

Spotřeba materiálu cca 11 kg/m²/cm
Velikost zrna 1,2 mm
Tloušťka vrstvy min. 20 mm
Spotřeba vody cca 5 litrů čisté vody/pytel
Pevnost v tlaku cca 2,2 N/mm²
Objemová hmotnost v suchém stavu cca 1400 kg/m³
Faktor difúzního odporu μ cca 8
Koeficient tepelné vodivosti λ cca 0,5 W/(m·K)
Porosita cca 45 obj. %