PROFI Plus – sanační omítka

PROFI Poretec WTA Sanierplus

Sanační přírodně bílá omítka na vlhké a zasolené zdivo

Jed- Cena za jednotku (Kč)
Kat.č. Balení notka bez DPH s DPH
3541 pytel pytel (25 kg) ks 298,00 360,58
3540 pytel pytel (40 kg) ks 456,00 551,76
3640 silo silo t 11 400,00 13 794,00

Vnitřní použití Venkovní použití Zpracování: ruční Zpracování: strojní Icon_mineralisch.png Icon_hydrophob.png Difuzně otevřený Odolný proti cyklickému rozmrazování a rozmrazovacím solím
WTA


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech
WTA Zertifikat

Popis

Oblast použití

Pro zdivo ve vnějším i vnitřním prostředí. Základ sanačního omítkového systému PROFI PORETEC WTA. Jako jádrová omítka, lze použít i jednovrstvě a povrch zafilcovat. Ruční a strojní zpracování.

Vlastnosti

Odpovídá požadavkům mezinárodní směrnice WTA, dobrá zpracovatelnost, paropropustnost, vysoká pórovitost, mrazuvzdornost, odolnost proti působení solných roztoků.

Spotřeba materiálu cca 12,5 kg/m²/cm
Tloušťka vrstvy celková tloušťka min. 20 mm
Tloušťka vrstvy 15 mm jako jádrová a 5 mm jako štuková
Spotřeba vody cca 5 litrů čisté vody/25 kg pytel
Spotřeba vody cca 8 litrů čisté vody/40 kg pytel
Pevnost v tlaku cca 3 N/mm²
Objemová hmotnost v suchém stavu cca 1400 kg/m³
Faktor difúzního odporu μ cca 8
Koeficient tepelné vodivosti λ cca 0,5 W/(m·K)
Porosita > 40 obj. %