PROFI Plus – sanační omítka

PROFI Poretec WTA Sanierplus

Sanační přírodně bílá omítka na vlhké a zasolené zdivo

Kat.č. Balení
3540 pytel pytel (40 kg)
3640 silo silo

Vnitřní použití Venkovní použití Zpracování: ruční Zpracování: strojní Icon_mineralisch.png Icon_hydrophob.png Difuzně otevřený Odolný proti cyklickému rozmrazování a rozmrazovacím solím
WTA


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Pro zdivo ve vnějším i vnitřním prostředí. Základ sanačního omítkového systému PROFI PORETEC WTA. Jako jádrová omítka, lze použít i jednovrstvě a povrch zafilcovat. Ruční a strojní zpracování.

Vlastnosti

Odpovídá požadavkům mezinárodní směrnice WTA, dobrá zpracovatelnost, paropropustnost, vysoká pórovitost, mrazuvzdornost, odolnost proti působení solných roztoků.

Faktor difúzního odporu μ cca 8
Koeficient tepelné vodivosti λ cca 0,5 W/(m.K)
Objemová hmotnost v suchém stavu cca 1400 kg/m³
Pevnost v tlaku cca 3 N/mm²
Porosita > 40 obj.-%
Spotřeba materiálu cca 12,5 kg/m²/cm
Spotřeba vody cca 8 litrů čisté vody/pytel
Tloušťka vrstvy Celková tloušťka min. 20 mm (15 mm jako jádrová a 5 mm jako štuková)