PROFI BEFAPUR

Polyuretanový dvousložkový podlahový nátěr

Jed- Cena za jednotku (Kč)
Kat.č. Balení notka bez DPH s DPH
5935 kbelík sada (5 kg) ks 1 720,00 2 081,20
5936 kbelík sada (25 kg) ks 8 400,00 10 164,00

Vnitřní použití Venkovní použití Použití na podlahy Zpracování: ruční Vysoce zatížitelný Dvoukomponentní produkt


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech
Další domumentace

Popis

Oblast použití

Pro vytváření podlahových nátěrů, litých podlah, protiskluzných a parkovacích ploch ve vnitřním i venkovním prostředí. Je vhodný jako finální podlahová vrstva ve výrobních halách, skladech, autoopravnách, parkovacích plochách, chodnících, betonových nádržích atd.

Vlastnosti

Velmi dobré mechanické vlastnosti a otěruvzdornost, nízkoviskózní, velmi dobrá odolnost vůči chemikáliím, voděodolnost, stálobarevnost.

Poměr mísení hmotnostní, 5 dílů složky A : 1 díl složky B
Barva šedá RAL 7040 (složka A), nahnědlá, čirá (složka B), povrch: lesklý
Spotřeba materiálu cca 0,7–0,9 kg/m² na nátěr; cca 2–3 kg/m² (litá stěrka)
Pevnost v tlaku cca 41 N/mm² (EN 13892-2)
Pevnost v tahu za ohybu cca 22 N/mm² (EN 13892-2)
Přídržnost B2,0
Odolnost proti rázu IR5
Odolnost proti obrusu BCA AR0,5
Schopnost přemostění trhliny třída A2/A3 (EN 1062-7)
Třída reakce na oheň E(fl)
Pochůznost (+20 °C) cca 24–36 hodin(y)
Doba zpracovatelnosti (+20 °C) cca 25 minut
Plné vytvrzení (+20 °C) cca 7 dny/dnů
Přetíratelnost (+20 °C) do 24 hodin(y)
Tvrdost Shore D (po 24 hodinách) cca 69
Objemová hmotnost složka A 1 600 kg/m³
Objemová hmotnost složka B 1 100 kg/m³
Konzistence tekutá (složka A i B)
Průtažnost cca 70 % (DIN 53504)