PROFI BEFAPUR

Polyuretanový dvousložkový podlahový nátěr

Kat.č. Balení
5935 kbelík sada (5 kg)
5936 kbelík sada (25 kg)

Vnitřní použití Venkovní použití Použití na podlahy Zpracování: ruční Vysoce zatížitelný Dvoukomponentní produkt


Bezpečnostní list

Popis

Oblast použití

Pro vytváření podlahových nátěrů, litých podlah, protiskluzných a parkovacích ploch ve vnitřním i venkovním prostředí. Je vhodný jako finální podlahová vrstva ve výrobních halách, skladech, autoopravnách, parkovacích plochách, chodnících, betonových nádržích atd.

Vlastnosti

Velmi dobré mechanické vlastnosti a otěruvzdornost, nízkoviskózní, velmi dobrá odolnost vůči chemikáliím, voděodolnost, stálobarevnost.

cca 70 % (DIN 53504)
cca 69
hodin(y)
Barva
Barvy
Doba zpracovatelnosti (+20 °C) cca 25 minut
Konzistence
Objemová hmotnost kg/m³
Objemová hmotnost kg/m³
Odolnost proti obrusu (Taber) ca. 55 mg (ASTM D 4060)
Pevnost v tahu za ohybu cca 22 N/mm² (EN 13892-2)
Pevnost v tlaku cca 41 N/mm² (EN 13892-2)
Plné vytvrzení (+20 °C) cca 7 den/dny
Pochůznost (+20 °C) cca 24–36 hodin(y)
Poměr míšení
Schopnost přemostění trhliny
Spotřeba materiálu cca 0,7–0,9 kg/m² na nátěr
Spotřeba materiálu cca 2–3 (litá stěrka)
Třída reakce na oheň E(fl)