PROFI Styrol-Binder

Pojivo pro přípravu polystyrenbetonu

Kat.č. Balení
6200 pytel pytel (16 kg)
6201 pytel pytel (20 kg)

Vnitřní použití Použití na podlahy Zpracování: strojní
Logo_Naesseschutz_4Sprachen_NEU_4C.png


Technický list
Bezpečnostní list

Popis

Oblast použití

Pro přípravu tepelněizolační, vyrovnávací a podkladní vrstvy pod podlahové potěry. Srovnává nerovnosti podkladu tvořené instalačními rozvody. Pro vnitřní použití.

Vlastnosti

Velmi dobrá zpracovatelnost, rychlý nárůst pevnosti.

* Uvedené technické údaje jsou pouze orientační a mohou podléhat velkým výkyvům v závislosti na kvalitě použité drtě.
* Uvedené technické údaje jsou pouze orientační a mohou podléhat velkým výkyvům v závislosti na kvalitě použitého EPS.
Beton z drti – objemová hmotnost v suchém stavu* cca 1.500–1.700 kg/m³
Beton z drti – spotřeba materiálu 40 kg pojiva na 1 m³ drtě
Beton z drti – spotřeba materiálu cca 30 l vody na 1 m³ drtě
Polystyrenbeton napětí v tlaku při 10% stlačení* 80 kPa
Polystyrenbeton objemová hmotnost v suchém stavu* cca 100 kg/m³
Polystyrenbeton stlačitelnost c* ≤ 2 mm
Polystyrenbeton tepelná vodivost* cca 0,045–0,055 W/(m·K)
Spotřeba materiálu cca 80 kg/m³
Spotřeba materiálu – podrobnosti cca 80 kg pojiva na 1 m³ EPS-granulátu, (8 mm kvalita pro stavebnictví, bez balení)
Spotřeba materiálu – podrobnosti cca 50 l vody na 1 m³ EPS-granulátu
Spotřeba materiálu – podrobnosti podle velikosti míchací pumpy: 16 kg pojiva na 200 l EPS granulátu
Spotřeba materiálu – podrobnosti podle velikosti míchací pumpy: 20 kg pojiva na 250 l EPS granulátu
Spotřeba vody cca 50 l/m³ granulátu EPS, cca 30 l/m³ drtě