PROFI SÁDROVÝ LITÝ POTĚR 2 MM CA-C30-F7

PROFI Alphafließestrich 2 mm CA-C30-F7

Samonivelační jemný sádrový litý potěr

Jed- Cena za jednotku (Kč)
Kat.č. Balení notka bez DPH s DPH
6122 pytel pytel (25 kg) ks 220,00 266,20

Vnitřní použití Použití na podlahy Zpracování: ruční Zpracování: strojní Vhodný pro podlahové vytápění Vysoce zatížitelný


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Pro plovoucí podlahy, podlahy oddělené fólií, podlahy pevně spojené s podkladem a pro podlahy s podlahovým vytápěním v tloušťkách 10-60 mm. Strojní a ruční aplikace.

Vlastnosti

Výborná samonivelační schopnost, dobrá schopnost tepelné akumulace a přenosu tepla, pevnost v tlaku min. 30 N/mm².

Spotřeba materiálu cca 19 kg/m²/cm
Tloušťka vrstvy cca 10–60 mm
Spotřeba vody cca 3–3,5 litrů čisté vody/pytel
Pevnost v tlaku ≥ 30 N/mm² (směrná hodnota) po 28 dnech
Pevnost v tahu za ohybu ≥ 7 N/mm² po 28 dnech
Faktor difúzního odporu μ cca 40
Koeficient tepelné vodivosti λ cca 1,4 W/(m·K)
Konzistence při zpracování rozliv 48 až 50 cm (měrná nádoba 1,3 l)