PROFI sádrový litý potěr 2 mm CA-C20-F4 (E225)

PROFI Alphafließestrich 2 mm CA-C20-F4 (E225)

Samonivelační sádrový litý potěr

Jed- Cena za jednotku (Kč)
Kat.č. Balení notka bez DPH s DPH
2142 pytel pytel (40 kg) ks 260,00 314,60

Vnitřní použití Použití na podlahy Zpracování: strojní Icon_mineralisch.png Vhodný pro podlahové vytápění
IBO 49


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Pro všechny typy podlah sdružených, plovoucích i na oddělovací vrstvě, včetně podlah s podlahovým vytápěním. Jako sdružený lze aplikovat již v tloušťce od 15 mm. Není určen do vlhkých prostor. Strojní a ruční aplikace.

Vlastnosti

Výborná samonivelační schopnost, dobrá schopnost tepelné akumulace a přenosu tepla, pevnost v tlaku min. 20 N/mm².

Spotřeba materiálu cca 19 kg/m²/cm
Tloušťka vrstvy viz ÖNORM B 3732
Spotřeba vody cca 5,5–6 litrů čisté vody/pytel
Pevnost v tlaku > 20 N/mm² po 28 dnech
Pevnost v tahu za ohybu > 4 N/mm² po 28 dnech
Objemová hmotnost v suchém stavu cca 1900 kg/m³
Faktor difúzního odporu μ cca 40
Koeficient tepelné vodivosti λ cca 1,4 W/(m·K)
Konzistence při zpracování rozliv 35 až 40 cm (měrná nádoba 1,3 l)