PROFI rychletuhnoucí potěr CT-C30-F5-SE1 (E300)

PROFI Schnellestrich Mörtel CT-C30-F5-SE1 (E300)

Rychletuhnoucí cementový potěr s přídavkem vláken

Jed- Cena za jednotku (Kč)
Kat.č. Balení notka bez DPH s DPH
2170 pytel pytel (25 kg) ks 215,00 260,15

Vnitřní použití Použití na podlahy Zpracování: strojní Zpracování: ruční Icon_mineralisch.png Vhodný pro podlahové vytápění Vysoce zatížitelný Rychlé vytvrzení


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Pro sdružené i plovoucí podlahové potěry, včetně potěrů s podlahovým vytápěním. Při běžných podmínkách je zatížitelný již po 24 hodinách, pro vnitřní prostředí.

Vlastnosti

Velmi rychlý náběh pevnosti, za 24 hodin obsahuje maximálně 2 % vlhkosti, pevnost v tlaku 30 N/mm², po vytvrdnutí netvoří trhliny.

Spotřeba materiálu cca 20 kg/m²/cm
Tloušťka vrstvy 30–80 mm
Spotřeba vody cca 2 litrů čisté vody/pytel
Pevnost v tlaku > 30 N/mm²
Pevnost v tahu za ohybu > 5 N/mm²
Objemová hmotnost v suchém stavu cca 2.100 kg/m³
Faktor difúzního odporu μ cca 50
Koeficient tepelné vodivosti λ cca 1,4 W/(m·K)