PROFI rychletuhnoucí cementový litý potěr CT-C35-F7-SE7

PROFI Schnellzementfließestrich CT-C35-F7-SE7

Samonivelační rychletuhnoucí cementový litý potěr

Jed- Cena za jednotku (Kč)
Kat.č. Balení notka bez DPH s DPH
6096 pytel pytel (25 kg) ks 320,00 387,20
6097 silo silo t 12 800,00 15 488,00

Vnitřní použití Použití na podlahy Zpracování: ruční Zpracování: strojní Icon_mineralisch.png Vhodný pro podlahové vytápění Vysoce zatížitelný Rychlé vytvrzení
Logo_Naesseschutz_4Sprachen_NEU_4C.png


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Pro strojní i ruční aplikaci sdružených i plovoucích podlah, podlah oddělených fólií a podlah s podlahovým vytápěním. Velmi vhodný pro práce pod časovým tlakem.

Vlastnosti

Pevnost v tlaku větší než 35 N/mm², vynikající rozlivové vlastnosti, výborná rovinnost povrchu, rychlý náběh pevnosti, při běžných podmínkách obsahuje po 7 dnech ≤ 2 % vlhkosti.

Spotřeba materiálu cca 20 kg/m²/cm
Tloušťka vrstvy 30–80 mm
Spotřeba vody cca 2,7 litrů čisté vody/pytel
Pevnost v tlaku ≥ 5 N/mm² po 8 hodinách
Pevnost v tlaku ≥ 10 N/mm² po 12 hodinách
Pevnost v tlaku ≥ 20 N/mm² po 24 hodinách
Pevnost v tlaku > 35,0 N/mm² po 28 dnech
Pevnost v tahu za ohybu > 7,0 N/mm² po 28 dnech
Objemová hmotnost v suchém stavu 2000 kg/m³
Faktor difúzního odporu μ cca 40
Koeficient tepelné vodivosti λ 1,4 W/(m·K)
Pochůznost potěru sdruženého a na separační vrstvě po 8 hodinách
Pochůznost plovoucího potěru po 16 hodinách
Doba zpracovatelnosti (+20 °C) 60 minut
Konzistence při zpracování rozliv 38 až 43 cm (měrná nádoba 1,3 l)