PROFI Estrich TBR 2 mm

Univerzální cementový potěr pro spádové konstrukce

Jed- Cena za jednotku (Kč)
Kat.č. Balení notka bez DPH s DPH
2063 pytel pytel (30 kg) ks 132,00 159,72

Vnitřní použití Venkovní použití Použití na podlahy Zpracování: ruční Vhodný pro podlahové vytápění Vysoce zatížitelný Mrazuvzdorný


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Určen pro plochy s požadavky na vysokou pevnost, odolnost a proměnlivou tloušťku vrstvy, např. na balkonech, terasách, rampách, sprchách apod. Lze rovněž použít pro realizaci sdružených potěrů.

Vlastnosti

Vysoká pevnost v tlaku i tahu za ohybu, snadná zpracovatelnost, jemnozrnný.

Spotřeba materiálu cca 20 kg/m²/cm
Tloušťka vrstvy 10–30 mm
Spotřeba vody cca 4 litrů čisté vody/pytel
Pevnost v tlaku > 30 N/mm² po 28 dnech
Pevnost v tahu za ohybu > 5 N/mm² po 28 dnech
Objemová hmotnost v suchém stavu cca 2000 kg/m³
Faktor difúzního odporu μ cca 40
Koeficient tepelné vodivosti λ 1,4 W/(m·K)