PROFI Estrich CT-C30-F5 (E300)

Univerzální cementový potěr

Kat.č. Balení
2060 pytel pytel (40 kg)
2050 silo silo
2055 silo silo

Vnitřní použití Venkovní použití Použití na podlahy Zpracování: ruční Zpracování: strojní Vhodný pro podlahové vytápění Vysoce zatížitelný
IBO 49


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech
Prohlášení o vlastnostech
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Pro sdružené i plovoucí podlahové potěry, včetně potěrů s podlahovým vytápěním. Vhodný pro terasy a balkony. Pro vnitřní i vnější prostředí. Vyztužený vlákny.

Vlastnosti

Velmi dobrá zpracovatelnost, vysoká pevnost v tlaku 30 N/mm², po vytvrdnutí netvoří trhliny, mrazuvzdorný, obsahuje plastifikátor pro aplikaci na podlahové vytápění.

Faktor difúzního odporu μ cca 40
Koeficient tepelné vodivosti λ cca 1,4 W/(m·K)
Objemová hmotnost v suchém stavu cca 2.000 kg/m³
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech > 5 N/mm²
Pevnost v tlaku po 28 dnech > 30 N/mm²
Spotřeba materiálu cca 20 kg/m²/cm
Spotřeba vody cca 3,2–3,6 litrů čisté vody/pytel
Tloušťka vrstvy viz technický list výrobku