PROFI cementový litý potěr CT-C25-F5

PROFI Zementfließestrich CT-C25-F5

Samonivelační cementový litý potěr

Jed- Cena za jednotku (Kč)
Kat.č. Balení notka bez DPH s DPH
6120 pytel pytel (25 kg) ks 205,00 248,05
6121 silo silo t 8 200,00 9 922,00

Vnitřní použití Použití na podlahy Zpracování: strojní Icon_mineralisch.png Vhodný pro podlahové vytápění Vysoce zatížitelný
Logo_Naesseschutz_4Sprachen_NEU_4C.png


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Pro strojní a ruční aplikaci sdružených i plovoucích podlah a podlah oddělených fólií. Ideální pro podlahy s podlahovým vytápěním. Vhodný také do vlhkého prostředí.

Vlastnosti

Pevnost v tlaku větší než 25 N/mm², rychlá pokládka, výborné samonivelační vlastnosti a schopnost tepelné akumulace a přenosu tepla.

Spotřeba materiálu cca 20 kg/m²/cm
Tloušťka vrstvy 30–80 mm
Spotřeba vody cca 2,7–3 litrů čisté vody/pytel
Pevnost v tlaku > 25 N/mm² po 28 dnech
Pevnost v tahu za ohybu > 5 N/mm² po 28 dnech
Objemová hmotnost v suchém stavu 2000 kg/m³
Faktor difúzního odporu μ cca 40
Koeficient tepelné vodivosti λ 1,4 W/(m·K)
Konzistence při zpracování rozliv 35 až 40 cm (měrná nádoba 1,3 l)
Doba zpracování 60 minut