PROFI cementový litý potěr CT-C20-F4

PROFI Zementfließestrich CT-C20-F4

Samonivelační cementový litý potěr

Jed- Cena za jednotku (Kč)
Kat.č. Balení notka bez DPH s DPH
2110 pytel pytel (40 kg) ks 276,00 333,96

Vnitřní použití Použití na podlahy Zpracování: strojní Icon_mineralisch.png Vhodný pro podlahové vytápění Vysoce zatížitelný
IBO 49


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Pro strojní a ruční aplikaci sdružených i plovoucích podlah a podlah oddělených fólií. Ideální pro podlahy s podlahovým vytápěním. Vhodný také do vlhkého prostředí.

Vlastnosti

Pevnost v tlaku větší než 20 N/mm², rychlá pokládka, výborné samonivelační vlastnosti a schopnost tepelné akumulace a přenosu tepla.

Spotřeba materiálu cca 20 kg/m²/cm
Tloušťka vrstvy 30–80 mm
Spotřeba vody cca 4,5–5 litrů čisté vody/pytel
Pevnost v tlaku > 20 N/mm² po 28 dnech
Pevnost v tahu za ohybu > 4 N/mm² po 28 dnech
Objemová hmotnost v suchém stavu cca 2.000 kg/m³
Faktor difúzního odporu μ cca 40
Koeficient tepelné vodivosti λ cca 1,4 W/(m·K)
Konzistence při zpracování rozliv 35 až 40 cm (měrná nádoba 1,3 l)