PROFI UNI AM Leicht

Difúzně otevřená stěrková hmota s obsahem vláken k vyztužení povrchu jádrových omítek

Kat.č. Balení
6731 pytel pytel (25 kg)

Vnitřní použití Venkovní použití Použití na strop Použití na stěnu Zpracování: ruční Difuzně otevřený Mrazuvzdorný
Logo_Naesseschutz_4Sprachen_NEU_4C.png Logo_Naesseschutz_4Sprachen_NEU_pantone.png


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Vrchní výztužná vrstva v kombinaci se síťovinou ze skelných vláken na vnější jádrové omítky na zdivu z lehčených keramických bloků a pórobetonových tvárnic. Podklad pod tenkovrstvé strukturované omítky.

Vlastnosti

Vysoká prodyšnost pro vodní páry (μ ≤ 9), dobrá zpracovatelnost, velmi dobrá přídržnost na běžných cementových a vápenocementových omítkách i na betonu.

Absorpce vody Wc1
Faktor difúzního odporu μ ≤ 9
Koeficient tepelné vodivosti λ ≤ 0,47 W/(m.K)
Objemová hmotnost 1250–1450 kg/m³
Pevnost v tlaku CS IV
Spotřeba materiálu stěrkování cca 3,5 kg/m²/3 mm
Spotřeba vody cca 6,5 litrů čisté vody/pytel
Třída reakce na oheň A1 A1