PROFI UNI AM Leicht

Difúzně otevřená stěrková hmota s obsahem vláken k vyztužení povrchu fasád

Kat.č. Balení
6731 pytel pytel (25 kg)

Vnitřní použití Venkovní použití Použití na strop Použití na stěnu Zpracování: ruční Difuzně otevřený Mrazuvzdorný
Logo_Naesseschutz_4Sprachen_NEU_4C.png


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Vrchní výztužná vrstva v kombinaci se síťovinou ze skelných vláken na fasády z jádrových omítek na zdivu z lehčených keramických bloků a pórobetonových tvárnic. Vhodná také pro stěrkování povrchu dřevovláknitých desek, izolačních desek z minerální vlny a EPS. Podklad pod tenkovrstvé strukturované omítky.

Vlastnosti

Vysoká prodyšnost pro vodní páry (μ ≤ 9), dobrá zpracovatelnost, velmi dobrá přídržnost na běžných cementových a vápenocementových omítkách i na betonu.

Absorpce vody Wc1
Faktor difúzního odporu μ ≤ 9
Koeficient tepelné vodivosti λ cca 0,47 W/(m·K)
Objemová hmotnost cca 1250–1450 kg/m³
Pevnost v tlaku CS IV
Přídržnost – způsob odtržení ≥ 3 N/mm² – A
Spotřeba materiálu stěrkování cca 3,5 kg/m²/3 mm
Spotřeba vody cca 6,5 litrů čisté vody/pytel
Tahová přídržnost ≥ 0,8 N/mm² na izolantu za sucha
Tahová přídržnost ≥ 0,8 N/mm² na izolantu po 2 dnech ve vodě
Tahová přídržnost ≥ 0,8 N/mm² na izolantu po 2 dnech ve vodě a vyschnutí
Tahová přídržnost ≥ 0,25 N/mm² na betonu za sucha
Tahová přídržnost ≥ 0,8 N/mm² na betonu po 2 dnech ve vodě
Tahová přídržnost ≥ 0,25 N/mm² na betonu po 2 dnech ve vodě a vyschnutí
Tloušťka vrstvy cca 3–5 mm
Třída reakce na oheň A1 A1