PROFI Monospachtel

Vápenocementová tenkovrstvá ruční i strojní vrchní omítka pro omítání rovných podkladů

Kat.č. Balení
1450 pytel pytel (25 kg)

Vnitřní použití Venkovní použití Použití na stěnu Zpracování: ruční Zpracování: strojní Difuzně otevřený


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Pro omítání betonu, pórobetonu, cementotřískových desek apod. ve vnitřním i vnějším prostředí. Také jako filcovaná štuková vrstva na jádrové omítky. Vhodná jako konečná vrstva při renovaci starých omítek.

Vlastnosti

Velmi dobrá zpracovatelnost, výborná přilnavost k podkladu.

Faktor difúzního odporu μ cca 10
Koeficient tepelné vodivosti λ 0,6 W/(m·K)
Objemová hmotnost v suchém stavu cca 1400 kg/m³
Pevnost v tahu za ohybu > 0,5 N/mm²
Pevnost v tlaku > 1 N/mm²
Spotřeba materiálu cca 2,7 kg/m²/2 mm
Spotřeba materiálu cca 7 kg/m²/5 mm
Spotřeba vody cca 7,5 litrů čisté vody/pytel
Tloušťka vrstvy min. 2 mm