PROFI Finalspachtel fein

Velmi jemná pastovitá stěrková hmota určená pro tenkovrstvou a hladkou finální povrchovou úpravu v interiéru

Jed- Cena za jednotku (Kč)
Kat.č. Balení notka bez DPH s DPH
6018 kbelík (25 kg) ks 29,00 35,09

Vnitřní použití Použití na stěnu Použití na strop Zpracování: ruční Zpracování: strojní Aplikace stříkáním/Airless


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o shodě

Popis

Oblast použití

Celoplošné stěrkování podkladu do tl. až 4 mm. Nanášení ručně nebo strojně. Vhodná k vytváření
hladkých povrchů na jádrových a štukových omítkách, betonech apod. Není určena do trvale
vlhkého prostředí.

Vlastnosti

Velmi dobrá zpracovatelnost, zvýšená odolnost proti otěru, brousitelná, paropropustná.

Spotřeba materiálu cca 1,4 kg/m²/mm
Tloušťka vrstvy do 4 mm
Tahová přídržnost cca 0,25 N/mm²
Obsah sušiny cca 63–65 %